VANREDNA SKUPŠTINA 28.08.2019

/ / Vesti

Dokumentacija

1. POZIV ZA SKUPŠTINU ZA 28.08.2019
2.a PREDLOG IO ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUP.28.08.2019
2.b PREDLOG ODLUKE NO O IZBORU PRED.28.08.2019
2.c ODL.SKUP.ZA IZBOR PREDS.28.08.2019
3.a PREDLOG IO ZA ZAP. I KOM. ZA GLASANJE 28.08.2019
3.b PREDLOG NO ZA ZAP. I KOM.ZA GL. 28.08.2019
3.c ODLUKA SKUPŠTINE ZA ZAP. KOMISIJU ZA GL.28.08.2019
4.a1 ZAPISNIK SA XVIII REDOVNE SKUPŠTINE
4.a PREDLOG ODLUKE IO O USV.ZAPISNIKA 28.08.2019
4.b PREDLOG ODLUKE NO ZA USV.ZAPIS. 28.08.2019
4.c ODLUKA SKUPŠ.O USVAJANJU ZAPISNIKA
5.a PREDLOG IO ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME
5.b PREDLOG NO ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME
5.c ODLUKA SKUPŠ. O PROMENI PRAVNE FORME 28.08.2019
6.a PREDLOG IO O PROMENI POSLOVNOG IMENA
6.b PREDLOG NO ODLUKE O PROMENI POSLOVNOG IMENA DRUŠTVA
6.c ODLUKA SKUPŠTINE O PROMENI POSL.IMENA
7.a PREDLOG IO- OSNIVAČKI AKT
7.b PREDLOG NO- OSNIVAČKI AKT
7.c ODLUKA SKUPŠTINE -OSNIVAČKI AKT
8.a PREDLOG IO RAZREŠENJE I IMENOVANJE NO
8.b PREDLOG NO O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NO
8.c ODLUKA SKUPŠTINE RAZREŠENJE I IMENOVANJE NO
9. PUNOMOĆJE
10 FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU