Podaci o zaposlenju, zanimanju i funkcijama

/ / Vesti

Na osnovu člana 368a. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15 , 44/18 i 95/18), Privredno društvo za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu  i druge usluge  AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD –RAKOVICA objavljuje podatke o zaposlenju, zanimanju i funkcijama članova  Nadzornog i Izvršnog odbora, koje možete preuzeti.

Podaci o zaposlenju, zanimanju i funkcijama