Obaveštenje o promeni poslovnog imena i adrese od 01.07.2018

/ / Vesti

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Varnost – Fitep a.d. Beograd promenio poslovno ime kompanije u Aktiva Fitep a.d. Beograd.  Navedena promena je u skladu sa činjenicom da Varnost – Fitep a.d. od kraja 2016. godine posluje kao firma u sastavu slovenačke kompanije Aktiva Skupina d.o.o. Aktiva Skupina je vodeća kompanija u oblasti usluga privatnog obezbeđenja, čišćenja i održavanja. Takođe će doći i do promene sedišta kompanije, od 01.07.2018. godine poslovaćemo na novoj adresi:
Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Rakovica, Beograd

Promenom poslovnog imena i sedišta, telefonski brojevi ostaju nepromenjeni, dok će kod e-mail adresa firme i zaposlenih, varnost-fitep.rs biti zamenjeno sa aktiva–fitep.rs. Ostali identifikacioni podaci kompanije ostaju nepromenjeni.