Možete preuzeti dokumentaciju sa održane vanredne skupštine. Izveštaj o bitnom događaju Odluka o isključenju prava prečeg upisa Odluka o izboru predsednika skupštine Odluka o izdavanju akcija III emisije Odluka o stavljanju van snage Odluke Odluka o usvajanju zapisnika Zapisnik sa Vanredne skupštine od 17.01.2019.
Obaveštenje III emisija akcija

Izjava o upisu akcija

Upisnica – Izjava o upisu akcija
Društvo Aktiva Fitep a.d. Beograd, osnovano je 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica, čime se u kontinuitetu bavi do danas. Strogi kriterijumi izbora zaposlenih, sveobuhvatna obuka, poštovanje procedura i uputstava za rad, kao i stalna kontrola i unapređenje procesa zaštite, garancija su profesionalnog i odgovornog pružanja
Aktiva Fitep je specijalizovana kompanija u oblasti čišćenja bilo koje vrste objekata. Sa našim uslugama zadovoljavamo stroge higijenske kriterijume u turizmu, zdravstvu, trgovini, prehrambenoj industriji, obrazovanju i raznim drugim poslovnim okruženjima. Osnovni cilj kompanije je kvalitet usluga čišćenja, zadovoljstvo naših klijenata i razvoj partnerstva sa svim zainteresovanim stranama. Uz kompletno tekuće održavanje higijene, nabavku sredstava
Poštovani, Obaveštavamo vas da je Varnost – Fitep a.d. Beograd promenio poslovno ime kompanije u Aktiva Fitep a.d. Beograd.  Navedena promena je u skladu sa činjenicom da Varnost – Fitep a.d. od kraja 2016. godine posluje kao firma u sastavu slovenačke kompanije Aktiva Skupina d.o.o. Aktiva Skupina je vodeća kompanija u oblasti usluga privatnog obezbeđenja,