Dokumentacija 1. POZIV ZA SKUPŠTINU ZA 28.08.2019 2.a PREDLOG IO ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUP.28.08.2019 2.b PREDLOG ODLUKE NO O IZBORU PRED.28.08.2019 2.c ODL.SKUP.ZA IZBOR PREDS.28.08.2019 3.a PREDLOG IO ZA ZAP. I KOM. ZA GLASANJE 28.08.2019 3.b PREDLOG NO ZA ZAP. I KOM.ZA GL. 28.08.2019 3.c ODLUKA SKUPŠTINE ZA ZAP. KOMISIJU ZA GL.28.08.2019 4.a1 ZAPISNIK
Dokumentacija Izmene i dopune podataka o članima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
Dokumentacija Zapisnik – redovna skupština
Izveštaj o bitnom događaju 20.06.2019
Dokumentacija 1.POZIV ZA XVIII RED.SKUP. 2.Predlog IO za izbor predsednika skupštine 3. Predlog NO za izbor preds. skup. 4. Predlog odluke skupština -izbor predsednika 5. Predlog IO za komisiju za glasanje.. 6. Predlog NO za članove komis. 7. Zapisnik sa vanredne skupštine 18.04.2019 8. Predlog IO o usva. Zap. 9. Predlog NO o usv. Zap.
Dokumentacija ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE
Izveštaj o bitnom događaju
Dokumentacija 1.POZIV ZA SKUPŠTINU 18.04.2019. 2 PREDLOG IO ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 2A PREDLOG NO ZA IZBOR PREDSEDNIKA 2B ODLUKA SKUPŠTINE O IZBORU PRED.-PREDL. 2B2 PREDLOG IO ZA ZAPISNIČARA I KOMISIJU ZA GLASANJE (1) 2B3 PREDLOG NO ZA ZAPISNIČARA I KOMISIJU ZA GLASANJE 3A Zapisnik sa V. skupštine od 17.01.2019 3B PREDLOG ODLUKE IO O USVAJANJU
Možete preuzeti dokumentaciju sa održane vanredne skupštine. Izveštaj o bitnom događaju Odluka o isključenju prava prečeg upisa Odluka o izboru predsednika skupštine Odluka o izdavanju akcija III emisije Odluka o stavljanju van snage Odluke Odluka o usvajanju zapisnika Zapisnik sa Vanredne skupštine od 17.01.2019.
Na osnovu člana 368a. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15 , 44/18 i 95/18), Privredno društvo za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu  i druge usluge  AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD –RAKOVICA objavljuje podatke o zaposlenju, zanimanju i funkcijama članova  Nadzornog i Izvršnog odbora, koje možete preuzeti.